Đồ thị Dunning-Kruger mô tả sự thay đổi mức độ tự tin trong quá trình tích lũy kinh nghiệm. Với trục đứng là Confidence (sự tự tin), trục ngang là Competence (năng lực) hoặc Experience (kinh nghiệm). Đồ thị đi từ trái…

Cho dù với lượng RAM vật lý dư dả, chúng ta vẫn nên tạo thêm swap để tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của hệ thống. Bài này chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng swap để tăng lực cho máy chủ web hoặc các máy tính thiếu RAM.…

Dạo trước mình rất thích triết học, cũng tìm hiểu được chút ý tưởng từ các cụ Aristote, Platon, Spencer, Kant… bên Tây, Khổng, Lão, Trang, Hàn… bên Tàu, lại có thói quen dẫn lời các cụ ấy coi như chân lý,…

Microsoft đã quyết định dùng tên Microsoft Edge cho Project Spartan. IE, kẻ thống trị một thời xem như đã chết. Đây là lúc chúng ta nên dành đôi phút nhìn lại lịch sử WWW và mấy cuộc đại chiến trình duyệt…