Posts tagged with Tư liệu


Khi nghiên cứu hay làm việc với JavaScript, các bạn hẳn có nhiều lúc bắt gặp thuật ngữ TC39. Lại có đôi lúc bạn thấy một pro viết rằng feature X của JavaScript đang ở stage 3, dự kiến tháng Y năm…

Microsoft đã quyết định dùng tên Microsoft Edge cho Project Spartan. IE, kẻ thống trị một thời xem như đã chết. Đây là lúc chúng ta nên dành đôi phút nhìn lại lịch sử WWW và mấy cuộc đại chiến trình duyệt…