Posts tagged with Công nghệ


Chia sẻ về việc trở thành VIMmer, giới thiệu vài plugins hay và cách cài đặt VIM theo phong cách minimalism, dùng git để manage và lưu giữ, dùng lại các plugins trên nhiều máy.…

Khi nghiên cứu hay làm việc với JavaScript, các bạn hẳn có nhiều lúc bắt gặp thuật ngữ TC39. Lại có đôi lúc bạn thấy một pro viết rằng feature X của JavaScript đang ở stage 3, dự kiến tháng Y năm…

Cho dù với lượng RAM vật lý dư dả, chúng ta vẫn nên tạo thêm swap để tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của hệ thống. Bài này chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng swap để tăng lực cho máy chủ web hoặc các máy tính thiếu RAM.…