Posts tagged with VIM


Chia sẻ về việc trở thành VIMmer, giới thiệu vài plugins hay và cách cài đặt VIM theo phong cách minimalism, dùng git để manage và lưu giữ, dùng lại các plugins trên nhiều máy.…